Tràmits i Gestions

En aquests enllaços podeu consultar els formularis que l’Ajuntament posa a la vostra disposició per via electrònica, amb la voluntat que us sigui més facil la relació amb el consistori. Trobareu també l’enllaç per poder fer diferents tràmits per via telemàtica:

Tramitació Online

Tramitació presencial:

Instància genèrica

Model d’instància

Urbanisme

Formular comunicació prèvia obres

Formulari llicència obres

Sol·licitud certificat regim urbanístic

Sol·licitud certificat urbanístic compatibilitat

Autoliquidació taxa certificats urbanístics

Llicències d’activitats

Comunicació d’obertura d’una activitat innòcua

Comunicació d’obertura d’una activitat de baix risc, Llei 16/2015

Comunicació prèvia ambiental Annex III

Comunicació canvi de titularitat d’una activitat existent

Taxes

  • Vehicles

Sol·licitud d’exempció vehicles de MINUSVÀLIDS (canvi vehicle)

Sol·licitud d’exempció vehicles de MINUSVÀLIDS

Sol·licitud d’exempció vehicles AGRARIS

Sol·licitud de bonificació vehicles HISTÒRICS

  • Escombraries

BONIFICACIONS escombraries PIS NO HABITABLE

  • IBI

Sol·licitud de bonificacions IBI – famílies nombroses i monoparentals

  • Tinença de Gossos

Alta al cens d’animals de companyia (GOSSOS)

Sol·licitud llicència tinença GOSSOS PERILLOSOS

Altres

Autoliquidació per UTILITZACIÓ SALES I MATERIAL (PARTICULARS)

Autorització bancària

Sol·licitud PLACA DE GUAL

full d’inscripció GIMNÀS

Entitats

Fitxa de registre d’entitats (Alta a l’ajuntament)

Fitxa d’activitats i pressupost

Model de certificació de socis Entitats