Pla estratègic municipal

En aquest apartat, us presentem el Pla Estratègic Municipal 2015-2019 aprovat per aquesta corporació als efectes de fer regir l’acció de govern de la coporació. Podeu consultar a continuació el document aprovat i els resultats de l’enquesta ciutadana portada a terme per conèixer els interessos dels ciutadans del municipi. Seguim millorant els nostres serveis!