Organigrama municipal

En aquest apartat podeu consultar l’organigrama polític i tècnic de la corporació municipal amb les seves àrees, estructures i processos de treball.