L’agermanament amb Valldemossa

L’agermanament amb Valldemossa

El 29 de juliol de 1989 es van reunir el Sr. Francesc Briones, alcalde de Campdevànol, i el Batlle de l’Ajuntament de Valldemossa, el Sr. Joan Muntaner i Marroig, per signar un acord, amb el recolzament d’unanimitat dels seus respectius consistoris, d’agermanament de les dues viles mencionades anteriorment.

La intenció d’aquesta unió era, i és encara avui dia, crear un vincle de coneixement, de germanor, d’amistat i de col·laboració entre el poble de Campdevànol i Valldemosa, vila d’acollida, del nostre pintor més reconegut, Josep Coll i Bardolet.

Des del 1989, i durant més de 25 anys, les relacions entres les dues poblacions a cavall del mediterrani no han parat de fructiferar amb activitats conjuntes, intercanvis i una col·laboració institucional a tots els nivells.

Si esteu interessats amb Valldemossa i la seva gent podeu consultar la seva pàgina web municipal:

Web municipal de l’Ajuntament de Valldemossa