Informació socioeconòmica municipal

Informació socioeconòmica municipal

La Diputació de Girona, en el marc del suport a les iniciatives locals de promoció econòmica i foment de l’ocupació, ha desenvolupat el Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA), que aglutina la major part de la informació socioeconòmica existent per als 221 municipis de la província de Girona. La informació s’organitza en cinc grans blocs:

Entorn

Marc territorial de la informació

Aspectes relacionats amb la població i les seves característiques bàsiques (naixements, defuncions, migracions, origen, estudis…)

Dades econòmiques -com el nombre i les característiques de les empreses-, la renda familiar, les estadístiques d’habitatge, turisme…

Estadístiques referides a l’atur registrat, contractes, mobilitat laboral i dades de les actuacions en polítiques de desenvolupament econòmic local

Equipaments culturals i esportius, medi ambient, sanitat, educació, assistencial, seguretat…)