Actes del Ple i de la Junta de Govern

El Ple municipal

El ple és el màxim òrgan col·legiat de govern integrat pels onze regidors/es membres de la Corporació i presidit per l’Alcaldia de l’Ajuntament. Aquí hi trobareu l’enllaç a les actes aprovades pel plenari durant el període comprès entre els anys 2009 a 2017. La resta d’actes, a partir de l’any 2018, les trobareu al Portal de transparència d’aquest Ajuntament.

La Junta de govern local

La Junta de govern local és un òrgan col·legiat de govern integrat pels regidors/es nomenats per l’Alcaldia.  Actualment, la Junta de govern local està composada pels membres següents:

Presidència:   

  • Dolors Costa Martínez.

 

Membres:

  • Lluís López Lafuente.
  • Blanca Sánchez González.
  • Sílvia La Torre Conde.
  • Joan Manso i Bosoms.
  • Sergi Colomé Coromina.

 

Podeu consultar les actes de la Junta de govern local aprovades durant el període comprès entre els anys 2009 a 2017. La resta d’actes, a partir de l’any 2018, les trobareu al Portal de transparència d’aquest Ajuntament.